Łk 1,26-38

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak Anioł mówi do Maryi: „Pan jest z Tobą”. Anioł w tych słowach przekazuje Matce Bożej radosną nowinę. Dla nas, czytających dzisiejszą Ewangelię, jest to szczególny moment. Wiemy, że czytając Pismo Święte, jest to słowo skierowane do nas. Jak zauważył św. Augustyn, nasze serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu. Ale na czas naszej ziemskiej wędrówki Bóg nie zostawia nas samych. Daje nam swojego Syna Jezusa, zrodzonego z Maryi, jako naszego Pana. Żyjąc w przyjaźni z Nim, ufając Mu, przyjmując sercem Jego przykazania, mamy pewność, że jest to droga do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem. W tym przedświątecznym czasie każdy z nas jest bardzo zabiegany. Często powtarzamy, że tyle jeszcze mamy do zrobienia, a już tak mało czasu zostało do Wigilii… Ciągle jakaś gonitwa za prezentami. Zatrzymaj się dzisiaj. Zostaw chociaż na chwilę wszystkie swoje obowiązki. Wyłącz radio, telewizor, komputer i telefon chociażby na 5 minut. Spróbuj szczerze się ucieszyć, że Twoim opiekunem jest sam Bóg. Spróbuj, jak Maryja w scenie zwiastowania, rozważać w swoim sercu, co dla Ciebie znaczy, że Jezus jest Twoim Panem? Podziękuj Mu za to, że jest z Tobą.