Łk 19, 1-10

W dzisiejszej Ewangelii poznajemy postać Zacheusza. Człowieka, który uchodził za wielkiego grzesznika i kogoś, kto nie był godzien spotkać Jezusa, a zarazem osobę oddaną Bogu, która za wszelką cenę chce Go zobaczyć. Każdy z nas powinien spojrzeć dziś na Zacheusza i zapragnąć być takim, jak On. Bo nie liczy się to, co mówią inni, ale to, jacy jesteśmy względem Chrystusa. Bo nie powinniśmy popadać w rutynę naszej wiary, tylko mieć wielkie pragnienie spotkania Jezusa.
Pielęgnujmy w sobie ten zapał, abyśmy mieli piękne serca dla naszego Ojca.