Łk 23, 35-43

W dzisiejszej Ewangelii widzimy członków Sanhedrynu, którzy są wpatrzeni w swoją role życiową, w swoją wizję Boga, na której chyba się zawiedli. To zawiedzenie było tak duże, że przerodziło się w gorycz, złość, agresję, która później narastała. Co tak właściwie nimi kierowało, co skłoniło do tego, żeby skazać Jezusa na śmierć? Niezgodność z tym, jak sobie Boga wyobrażali. On nie był taki, jakiego chcieli, On był inny. Ile razy Ty zabiłeś w człowieku życie, talenty, możliwości albo radość? Ile razy w imię jakiejś swojej teorii oceniłeś go, stwierdziłeś, że on powinien być taki, a nie inny?