Łk 17, 5-10

Jakże wielka może być nasza wiara! Jezus obrazuje to dziś w idealny sposób. Gdybyśmy wierzyli całym sercem, moglibyśmy dokonać niemożliwego. Dlaczego tak nie jest? Co stoi nam na przeszkodzie? Mimo chęci, grzech zawsze będzie wśród nas obecny i zawsze będzie oddalał nas od Boga. Czasem próbujemy pokonać go sami, być panami własnego życia, ale jesteśmy tylko sługami Jezusa. Więc oddajmy Mu całe swe życie i zobaczmy, jak działa.