Łk 16, 19-31

Sprawdzianem wiary jest poświęcenie. Jeżeli nie jesteś gotowy oddać tego, co jest zbędne dla Ciebie, to co zrobisz wtedy, kiedy ktoś będzie potrzebował tego, do czego jesteś przywiązany? Może znasz takie osoby, które wiele w swoim życiu posiadają i zazdrościsz im; ale czy oprócz wielu dóbr mają także dobre serce? Zadbaj o swoje i zweryfikuj, czy jesteś autentyczny w relacji do Boga. Czemu lub komu w swoim życiu jesteś najbardziej wierny?