Łk 14, 1. 7-14

Zamiast przyglądać się życiu Jezusa, jak faryzeusze, bądź gotowy wypełniać to, czego uczy. On pierwszy upokorzył się dla Ciebie i umarł na krzyżu, nie oczekując niczego w zamian. Kochaj i służ innym bezinteresownie, a to da Ci szczęście, jakiego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Komu pozwalasz usiąść na pierwszym miejscu w Twoim życiu? Czy codziennie podejmujesz decyzje o poddaniu się kierownictwu Jezusa? Jak wygląda Twoja służba w Kościele?