Łk 13, 22-30

Czytając dzisiejszą Ewangelię możemy się trochę wystraszyć. Wsłuchując się w słowa Jezusa pewnie nie jednemu z nas może wydawać się, że wejście do Królestwa Bożego jest zadaniem ponad nasze siły. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że słowa te kierowane są do Żydów. W końcówce Ewangelii czytamy „Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym”. Tymi słowami Jezus chce nam pokazać, że Jego zbawienie jest dostępne dla każdego, bez względu na pochodzenie, status społeczny czy majątek. Jednocześnie jest to też pewnego rodzaju przestroga przed chlubieniem się zbytnio swoimi zasługami czy pozycją. Niech ta piękna Ewangelia pobudzi nas dzisiaj do refleksji na sobą, nad tym, jakie jest nasze postępowanie i czy kiedy staniemy przed naszym Zbawicielem, nie usłyszymy od Niego „Nie znam was”. Pomyśl też czy nie oceniasz drugiego człowieka i w swoich opiniach nie pozbawiasz go możliwości zbawienia?