Czas spędzony na Oazie Ewangelizacji w Kęszycy Leśnej to niezapomniane, piękne chwile w bliskości z Bogiem. Są to rekolekcje rodzinne nie tylko dla rodzin z Domowego Kościoła, ale dla każdego małżeństwa pragnącego wzmocnić wiarę. Nie należymy do wspólnoty, a mimo to każdego dnia czerpaliśmy ze świadectw ludzi obok nas, słów księdza pod natchnieniem Ducha Świętego, co wzbudziło w nas pragnienie wstąpienia do wspólnoty Domowego Kościoła i zaproszenia Pana Boga do naszego małżeństwa.

Dziękujemy wszystkim za oprawę muzyczną, życzliwość i świetną organizację szczególnie księdzu Tomaszowi, moderatorom, animatorom, a diakonii wychowawczej, której pomoc w opiece nad dziećmi była niezastąpiona, dziękujemy za wplatanie treści religijnych podczas wspólnych zabaw.

Beata i Adam