Łk 10, 38-42

W dzisiejszej Ewangelii św. Łukasz pokazuje historię dwóch kobiet i ich służby, która ma odzwierciedlać miłość. Maria służy Jezusowi poprzez słuchanie i kontemplację. Kobieta stawia na pierwszym miejscu wszystko to, co Mistrz powie. Marta z kolei podejmuje różne posługi, troszczy się o dobra materialne. Postawę Marty można porównać do człowieka, który daje, nie oczekując nic w zamian. Zachowanie Marii jest zupełnie inne. Ewangelia ma nas nauczyć wzajemnego obdarowywania, nie tylko brania. Czy zawsze przyjmujemy odpowiednią postawę miłości wobec drugiego człowieka?