Łk 10, 1-12. 17-20

Czyńmy dobro. I niech to będzie naszym żniwem. Bardzo potrzeba dzisiaj ludzi, którzy słowem i przykładem będą prawdziwymi chrześcijanami. Co to znaczy? Wystarczy być autentycznym i z miłością podchodzić do drugiego człowieka. Dla Boga to wielka radość, a dla nas jeden krok bliżej nieba. Zaryzykujesz?