Diecezjalne Dni Młodzieży, Inicjatywa „Krańce Dz 1,8” – bardzo piękny i błogosławiony czas w moim życiu. Jestem wdzięczna Bogu za to, że daje mi taki skarb, jakim są ci wszyscy ludzie, dzięki którym rozwijam swoją wiarę. Za to, że w mojej Diakonii, Diakonii Ewangelizacji, jest tak wiele modlitwy i zaufania w działanie Pana Boga. Mimo tego, że podczas ewangelizowania czułam dość duży stres i niepewność tego, co mnie czeka, co powiedzieć – Pan Bóg był obecny ze mną i z Weroniką. To właśnie On nakierowywał nas, do kogo podejść, jak zacząć rozmowę, aby te osoby usłyszały to, co na ten czas potrzebują usłyszeć. Każdy z nas jest wezwany do głoszenia, dlatego jestem szczęśliwa, że mogłam być narzędziem Pana Boga do tego, żeby innym ludziom powiedzieć o tym, że wszystko, czego potrzebują jest właśnie u Niego! Mam nadzieję, że już niedługo Kościół będzie mógł zbierać obfite owoce tego spotkania!

Zuza