Jesteśmy świeżo po Diecezjalnych Dniach Młodzieży i podejmowanej przez naszą Diakonię Inicjatywie Ewangelizacyjnej „Krańce Dz 1,8”!

W tym roku podczas Diecezjalnych Dni Młodzieży na rokitniańskie ścieżki wyszło 20 par – wśród nich zarówno członkowie Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji, jak i osoby spoza DDE, które w sercu poczuły Boże wezwanie do dzielenia się Dobrą Nowiną! Wciąż przeżywamy to, co się wydarzyło przez te parę godzin – wszystkie rozmowy, wspólną modlitwę, radość podczas koncertów MUODE KOTY oraz Maleo Reggae Rockers, naszą posługę teatralną podczas Nabożeństwa Kany.

W sercach i na ustach mamy jedno ogromne DZIĘKUJĘ dla:
– Pana Boga – za to, że nas posyła i umacnia;
– wszystkich, którzy pamiętali o nas w swoich modlitwach;
– pana Macieja Radziwanowskiego – za cenne, aktorskie rady, wsparcie i niesamowity czas warsztatów teatralnych w piątek;
– Centrum DDM – za zaproszenie do współtworzenia Diecezjalnych Dni Młodzieży. 🙂

Chwała PANU!