Księża Moderatorzy, Pary Moderatorskie i Animatorskie oraz Animatorzy naszej diecezji przeżywali dzisiaj Lokalną Oazę Matkę. To moment, w którym wszystkie gałęzie Ruchu Światło-Życie spotykają się, aby prosić o prowadzenie Ducha Świętego podczas rekolekcji wakacyjnych. Umacniamy się podczas wspólnej Eucharystii, zostajemy posłani na poszczególne stopnie, a także spotykamy się, aby zaplanować pracę podczas naszych oaz.

Lokalna Oaza Matka to także czas błogosławieństwa do posługi w ramach diakonii diecezjalnych. Dziś otrzymały je także osoby z naszej Diakonii. Posługę pary odpowiedzialnej za Diakonię Ewangelizacji w Domowym Kościele pełnią od dzisiaj Ewa i Bogdan Hadrysiowie, a błogosławieństwo do posługi animatora ewangelizacji otrzymali: Karolina Ganczarska, Natalia Kaspryszyn, Alicja Tarnowska oraz Jędrzej Bekier.

Trwając w radości z daru Bożego Ducha, powierzamy Panu wszystkie rekolekcje wakacyjne. Niech On działa poprzez nasze ręce, niech obdarza zarówno uczestników, jak i animatorów sercami otwartymi na Boże łaski. ?