#EWANGELIA

Łk 9, 18-24

Św. Łukasz pisze o sytuacji, kiedy Jezus pyta uczniów, za kogo Go uważają oraz jak On jest postrzegany wśród ludzi. Chrystus tak samo przychodzi do każdego z nas, by dowiedzieć się, jaką rolę odgrywa w naszym życiu. W Ewangelii pojawia się także zapowiedź śmierci męczeńskiej Syna Człowieczego, poprzez którą zostaliśmy zbawieni. Jezus chce, abyśmy swoim życiem każdego dnia dawali świadectwo wiary i radości, którą od Niego otrzymujemy. ,,Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Czy jesteś na to gotów?