J 16, 12-15

Dziś Jezus ukazuje swój związek z Duchem i Ojcem. Oddaje całą Trójcę Świętą, mówiąc o chwale i przepowiadaniu prawdy. Ta prawda o Bogu w Trzech Osobach przekracza jednak możliwości ludzkiego pojmowania – wymaga prawdziwej wiary. Czy masz ją w sobie? Czy ufasz słowom Jezusa o współposiadaniu z Bogiem i Duchem Świętym?
Otworz swoje serce na tę prawdę. 🙂