J 10, 27-30

Pochylamy się dzisiaj nad Ewangelią o Dobrym Pasterzu. W dzisiejszych czasach w „owczarni” znajduje się wiele owiec, dla których ktoś inny jest ich panem. Czy możesz powiedzieć, że Jezus jest Twoim Pasterzem? Pasterz zna imię swoich owiec, opiekuje się nimi, a one wiedzą, jak wiele dla nich znaczy, bo przyjemny jest Jego głos. Dla Niego każda owca ma znaczenie. Jezus pragnie mieć z Tobą osobową relację. Nie jesteś jednym z wielu, ale kimś, dla kogo On był gotów oddać wszystko. On Ciebie kształtuje i pragnie być przy Tobie w każdej chwili. Czy doświadczasz Jego bliskości, przyjaźni, miłości?