J 21, 1-14

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus ukazuje się swoim uczniom, gdy łowią ryby, a oni początkowo nie poznają Go. Ta sytuacja bardzo dobrze odzwierciedla to, co często dzieje się w naszym życiu po tym, jak doświadczymy czegoś niesamowitego. Wydarzenia, które opisuje św. Jan, miały miejsce po Zmartwychwstaniu Jezusa. Jak widać, życie apostołów nie zmieniło się radykalnie, choć jeszcze nie tak dawno byli świadkami śmierci swojego Mistrza, a później razem z Nim zasiadali przy jednym stole. Po tak wielkich wydarzeniach wrócili oni do swoich codziennych obowiązków, podczas wykonywania których nie brakowało problemów. Doszło nawet do tego, że nie poznali swojego Pana, który do Nich przyszedł. Dopiero kiedy powiedział, gdzie mają zarzucić sieci, a one napełniły się rybami, poznali swojego Nauczyciela. W naszym życiu często bywa podobnie – kiedy entuzjazm opada i przychodzi codzienność, bardzo łatwo zapominamy o tym, że Bóg jest cały czas z nami. A On, tak samo jak to zrobił Jezus, błogosławi nam również w naszej codzienności.