Podczas tych rekolekcji uświadomiłam sobie, jak ważne jest dziękczynienie, które chroni mnie przed popadnięciem w pychę, że cokolwiek to moja zasługa! Dlatego „zawsze bądźcie za wszystko wdzięczni Bogu i Ojcu w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa”! (Ef 5, 20) Chwała Panu!

Zuzia