Zdjęcia z Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Ewangelizacji – rekolekcji Diakonii Ewangelizacji Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, które odbyły się w dniach 26-28 kwietnia 2019 r. w Rokitnie. 🙂

ZDJĘCIA