Łk 22, 14 – 23, 56

W czasie Eucharystii usłyszysz ogromnie ważny fragment Ewangelii – opis męki Jezusa. Kiedy Chrystus modli się, pokazuje jednocześnie, że boi się tego, co ma się dokonać, ale dobrowolnie decyduje się to zrobić. Widział wszystko, każdy grzech człowieka, za który jest gotów umrzeć, widział całą przyszłość Kościoła, rozłamy i podziały. Mimo to, z czystej miłości do Ciebie, pragnął zbawić ludzkość. Dziękuj za to, że uczestniczysz w tym dziele Jezusa. Rozważaj dzisiaj to wszystko i niech Pan Ci błogosławi.