20, 19-31

W dzisiejszej Ewangelii Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do uczniów, a Jego wizyta ma konkretny cel – posłanie. Jezus przychodzi z Duchem Świętym, by przekazać Go ukrywającym się, by dać odwagę. Pojawienie się Chrystusa umocniło uczniów, jednak był wśród Nich Tomasz, który był nieobecny podczas przyjścia Jezusa i nie wierzył pozostałym. Potrzebował dowodu. A wiara powinna opierać się na słowach Pana „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
Jak jest ze mną? Moja postawa przypomina postawę niewiernego Tomasza, czy uczniów?
Warto zawsze pamiętać, że Jezus jest, żywy, zmartwychwstały i do każdego z nas przychodzi z posłaniem.