Łk 15, 1-3. 11-32

W niedzielnej Ewangelii św. Łukasz wspomina przypowieść o synu marnotrawnym. W tej historii ani razu nie jest wspomniane słowo MIŁOSIERDZIE, a jednak czytając ten fragment, wiemy, że to myśl przewodnia. Nieważne, jak bardzo w życiu człowiek zbłądzi, jak daleko znajdzie się w ciemnym lesie, jak wiele straci przez grzech – najważniejsze jest, aby wrócił do Miłosiernego Ojca. Ta Ewangelia jest tajemnicą kochającej nadziei i tajemnicą miłosierdzia, które Bóg daje człowiekowi. Pamiętajmy, że On zawsze wyciąga rękę w naszą stronę, wystarczy po nią sięgnąć.