Łk 13, 1-9

„Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. To zdanie z dzisiejszej Ewangelii daje konkretne zadanie – ponownie wkroczyć na ścieżkę Boga. Inaczej czeka nas śmierć, umrze nasza relacja z Jezusem. Nawet, gdy jest trudno, gdy nie dajemy sobie rady, Pan nas wspomaga i kieruje dobrą drogą, taką, która prowadzi nas do rozwoju.
Bóg dba o swoje dzieci. Chce, aby wydawały owoc we właściwym czasie. Dlatego warto wracać do Pana i czekać – by zyskać życie.