Łk 9,28b-36

Dzisiejsza Ewangelia skłania do refleksji nad naszą modlitwą. Jezus wchodzi na szczyt góry w towarzystwie trzech swoich uczniów, aby się modlić. W zasadzie mógł się modlić w każdym innym miejscu, ale zdecydował się na wysiłek i wybrał szczyt góry – miejce, które od dawna było dla ludzi symbolem bliskiej obecności Boga. Zadaj sobie w tym miejscu pytanie, jaki wysiłek podejmujesz Ty, aby być bliżej Boga?
Czytając dalej słowa Ewangelii, możemy zobaczyć jak działa modlitwa. Kiedy Jezus zaczął się modlić, „wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe”. Nasza rozmowa z Bogiem nie ma być nic nie wnoszącą konwersacją, ale ma przemieniać nas i nasze życie, i to w taki sposób, żeby inni mogli w nas tą zmianę dostrzec. Czy starasz się, aby tak było?