Łk 6, 27-38

Będąc uczniem Chrystusa warto zawsze pamiętać o tej Ewangelii. Każdy podążający za Bogiem i głoszący Jego Królestwo spotka na swej drodze ludzi, którzy będą przeciwni temu, co mówi. Znajdą się ludzie śmiejący się, obrażający, krzywdzący. Co wtedy robić? Nie załamywać się, lecz zwracać do Boga i modlić za nieprzyjaciół. 🙂
Czy mimo przeciwności jesteś w stanie stać przy Jezusie? Ufasz Mu na tyle, żeby głosić Go każdemu?