Łk 6, 17. 20-26

Błogosławieństwa są dla nas wyzwaniem. Może nam się wydawać, że szczęście obiecane w nich jest nie do osiągnięcia. Jednak zauważmy, że błogosławieństwa nie są przykazaniami – to, coś co możemy wybrać, na co możemy się zgodzić dobrowolnie. Pokochajmy czynienie dobra względem innych, a będziemy zbawieni.