Łk 5, 1-11

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje, że to co w naszych oczach jest nierealne i wbrew jakiejkolwiek logice, z Jego pomocą staje się rzeczywistością. Tak łatwo jest stracić nadzieję, kiedy mimo wielu prób i starań nie potrafimy znaleźć rozwiązania. Często otaczający ludzie powtarzają nam, że to już nie ma najmniejszego sensu. Być może nie potrafisz już nawet zliczyć, który raz próbujesz coś naprawić, który raz modlisz się, aby Bóg odmienił trudną dla Ciebie sytuację i w dalszym ciągu nie widzisz żadnej zmiany. W takim właśnie momencie On prosi Cię, abyś mu zaufał i spróbował jeszcze raz! W jaki sposób odpowiesz na to wezwanie? Czy znajdziesz w sobie na tyle wiary i wytrwałości, aby wypłynąć na głębię poraz kolejny?