Łk 4, 21-30

W dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy nas, jak głosić dobrą nowinę nawet, gdy pojawiają się problemy. Najtrudniej jest mówić o Bogu wśród najbliższych, bo to właśnie oni znają nas najlepiej, znają każdą naszą wadę i słaby punkt. Jezus mówi o tym, że oni również potrzebują nawrócenia, a my jesteśmy idealnym nośnikiem żywej wiary. Czy zawsze o tym pamiętamy?