Jeszcze nie ucichły w nas przeżycia Oazy Ewangelizacji i Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji, a już dzisiaj rozpoczyna się kolejny piękny czas – tym razem dla najmłodszych. W Łagowie Lubuskim, od dzisiaj do 25 stycznia swoje rekolekcje będą przeżywały dzieci. Oparte na programie Oazy Ewangelizacji Rekolekcje Oazowe „Junior” to czas spotkania z Panem Bogiem i z rówieśnikami, to odkrywanie Bożej obecności w codzienności – w modlitwie, w Eucharystii, ale także w zabawie. Polecajmy uczestników i prowadzących w naszych modlitwach!