Mt 2,1-12

W dzisiejszej Ewangelii widzimy wyraźnie podział ludzi na trzy grupy, biorąc pod uwagę ich reakcje na narodziny Jezusa. Herod, który pokazuje swoją nienawiść i wrogie nastawienie. Arcykapłani i uczeni w Piśmie pokazują swoją obojętność. Uważają, że to ich nie dotyczy. Mędrcy, którzy chcą uwielbić Zbawiciela składając mu najcenniejsze dary. Do której grupy my należymy? Czy potrafimy, tak jak Mędrcy, z miłością i uwielbieniem oddać Bogu to, co mamy najcenniejsze? 🙂