Łk 3, 15-16; 21-22

W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami wyjątkowego momentu. Jezus – Bóg, który stał się człowiekiem – przyjął chrzest święty z rąk Jana Chrzciciela. Towarzyszą temu piękne słowa samego Boga Ojca: „Ty jesteś moim Synem Umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Zapewne nie pamiętasz momentu swojego chrztu, ale dzięki tej Ewangelii możesz poczuć, jak wspaniały jest to dar. Od tego momentu jesteś dzieckiem Boga, a słowa, które usłyszał Jezus, są skierowane również do Ciebie. Bóg mówi bezpośrednio do Ciebie: „Ty jesteś moim synem umiłowanym/ ty jesteś moją córką umiłowaną, w Tobie mam upodobanie”. Nie zapominaj o tym już nigdy więcej!