Łk 2, 41-52

W dzisiejszej Ewangelii możemy ujrzeć niesamowitą mądrość młodego Jezusa. Po Święcie Paschy nie wrócił z rodzicami do domu – został w świątyni i rozmawiał z uczonymi. Jak wielkie musiało być ich zdumienie, gdy dwunastolatek wykazał się tak wielką bystrością! 
Lecz Jezus czuł się swobodnie. Był w domu, w tym, co należy do Jego Ojca.
Jak jest z Tobą? Czy wszystko, co robisz, jest skierowane ku prawdziwej Mądrości – ku Bogu?