Łk 3, 1-6
W dzisiejszej Ewangelii Bóg nawołuje, abyśmy się nawrócili. Chce, abyśmy uporządkowali swoje życie i przygotowali drogę dla Jezusa. Ewangelista Łukasz wspomina Jana, który udzielał chrztu nad Jordanem. Czy my pamiętamy swój chrzest? Czy na myśl o tym sakramencie rodzi się w naszym sercu poczucie przynależności do Kościoła? Podziękujmy dziś Panu za to, że możemy być Dziećmi Bożymi. ☺