Łk 21, 25-28.34-36

Dzisiejsza Ewangelia, rozpoczynająca nowy rok liturgiczny, mówi o oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Dostajemy konkretne wezwanie do czuwania i nieustannej modlitwy.
Zastanówmy się, czy my potrafimy czekać na przyjście Pana i czuwać, aż dostąpimy spotkania z Nim.