Mk 13, 24-32

W dzisiejszej Ewangelii widzimy zapowiedź sądu ostatecznego. Nikt z wyjątkiem Boga Ojca nie zna dnia ani godziny kiedy ma on nastąpić, ale Jezus chce nas uwrażliwić na znaki, które mają poprzedzać Jego powtórne przyjście na ziemię. Zastanów się, czy jeśli ten dzień miałby nastać dzisiaj, to czy Nasz Pan zastałby Cię przygotowanym. Albo jak zareagowałbyś na opisane w Ewangelii znaki? Uwierzyłbyś im czy przeszedł wobec nich obojętnie? Ogarnąłby Cię strach, czy radość? Nasze życie doczesne to piękny dar, za który powinniśmy być wdzięczni, ale pamiętajmy, że ma ono nas prowadzić do czegoś niewyobrażalnie piękniejszego – do życia wiecznego z naszym Bogiem, który jest prawdziwą miłością.