Mk 12, 38-44

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje nam bardzo dobrą i zarazem prostą radę: „BĄDŹ SOBĄ”. Często zdarza się, że udajemy, nakładamy maski, staramy się być kimś zupełnie innym. On mówi chce Ciebie takiego, jakim jesteś. Nie chce atrapy Twojego serca, ale tego najprawdziwszego – być może zranionego, być może pełnego radości, tęsknoty, spokoju. Może wydaje Ci się, że to za mało, że chciałbyś dać więcej niż tylko mały grosz. Dla Pana Jezusa to wystarczy. Tylko czy jesteś gotów, by Mu oddać nie to, co Ci zbywa, ale to, co jest Twoim największym skarbem?