Mk 12, 28b-34

Pan Bóg kocha nas najbardziej, jak tylko się da. Jego miłość jest piękna i powinna być wzorem. Wzorem miłości wobec Niego oraz wobec naszych bliźnich, których tak trudno nam czasem miłować. Lecz to jest głównym przykazaniem i naszą powinnością. Uczmy się kochać bezinteresownie i z wielką mocą, bo kto miłuje bliźniego, miłuje samego Boga.