Mk 10, 46b-52

Czasami zderzamy się z taką rzeczywistością, że chcielibyśmy pojechać na rekolekcje, ale ktoś nam mówi, żebyśmy dali sobie spokój, bo mamy pracę, szkołę. Zazdrość sprawia, że ktoś próbuje nas zatrzymać w jakimś dążeniu, choć czuje, że robimy dobrze. Ludzie z dzisiejszej Ewangelii słyszą, z jaką siłą i determinacją Bartymeusz woła do Jezusa, nagle – być może – część z tych ludzi uświadamia sobie, jaki mają dystans do nawiązania relacji z Panem. Czy Twoja wiara jest tak żywa, aby dać prawdziwe świadectwo służby Bogu, naśladowania Chrystusa?