Mk 10, 2-12

„Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela” – te słowa wypowiada dziś Jezus w Ewangelii. Zwraca uwagę na istotę małżeństwa oraz na bardzo ważną wierność. Wierność, bez której żadna relacja nie może przebiegać poprawnie i szczerze. W dzisiejszym świecie tak często upadają przyjaźnie, związki czy małżeństwa, właśnie przez brak oddania się i zaangażowania w relację z drugim człowiekiem. Czasem nie jesteśmy wierni innym, szukając czegoś pozornie lepszego – lecz czy zawsze to, w co uciekamy, daje nam więcej korzyści niż strat? Starajmy się być wierni przede wszystkim Bogu, a wtedy nauczymy się prawdziwie kochać i być dla drugiego człowieka.