Mk 10, 35-45

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina apostołom o konieczności służby. Nie pierwszy raz musi przyhamować trochę ich ambicje i pokazać, co znaczy być pierwszym w królestwie niebieskim. Tak często trudno nam jest zrozumieć istotę służby, bo w żaden sposób nie kojarzy nam się ona z chwałą, a raczej z poniżeniem. Jak więc, będąc wolnymi ludźmi, mamy stać się niewolnikami wszystkich? Jezus tłumaczy to nie tylko słowami, ale przede wszystkim przykładem swojego życia. Pokazuje, że najlepsze, co możemy zrobić z naszą wolnością, to oddać się w niewolę Bogu i ludziom. Musimy jednak porzucić swoje wyobrażenia i zdać sobie sprawę z tego, że to poświęcenie nie ma na celu nas zniszczyć i pozbawić godności, ale wypływając z miłości, ma nas do niej prowadzić.