Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Gdzie jest Bóg? Możesz zauważyć w sobie, ale także w innych ludziach, wiele dobra, którym aż chce się dzielić z innymi. Jednak czasami, tak jak Święty Jan Apostoł z dzisiejszej Ewangelii, mamy z tym problem. Umiłowany uczeń Jezusa nie zrozumiał, że Bóg nie jest tylko dla Kościoła i nie działa tylko przez Jego wysłanników… Czy przez Twoją działalność ludzie zbliżają się do Stwórcy? A może dziś jest okazja do nawrócenia? Czy podejmujesz się głoszenia słowa Bożego?