Mk 8, 27-35

W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta uczniów, za kogo uważają Go ludzie. Pytanie Chrystusa domaga się konkretnej, personalnej odpowiedzi. Król z Nazaretu nie chce poprzestać na ogólnych sądach i opiniach. Pragnie, aby uczniowie słuchający Jego nauki i widzący Jego cudowne czyny sami dali świadectwo dotyczące Jego tożsamości. Dla nich jest Mesjaszem. A kim dla mnie jest osoba Jezusa? Czy potrafię dla Niego zaprzeć się samego siebie i naśladować Go? Spróbujmy częściej uświadamiać sobie rolę Jezusa w naszym życiu i chciejmy każdego dnia podejmować trud dźwigania swojego krzyża.