Mk 7, 31-37

Ludzie często przychodzili do Jezusa, prosząc Go o uzdrowienie. Również  dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam człowieka głuchoniemego, któremu Pan przywrócił słuch i mowę. Przyprowadzili go inni ludzie – którzy wierzyli w moc Jezusa i chcieli dla swojego bliskiego jak najlepiej.
Jak często nam, osobom wierzącym, trudno jest patrzeć na innych z tak wielką miłością? Czasem nie potrafimy modlić się o dobro drugiego człowieka, patrząc tylko na siebie i własne potrzeby. Spróbujmy wyzbywać się naszego egoizmu codziennie i wprowadzać empatię oraz tę wielką miłość, której zresztą uczy nas Pan Jezus.