Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23

Jezus w dzisiejszej Ewangelii po raz kolejny tłumaczy nam, co znaczy gest umywania rąk. Przypomina nam on od razu sytuację na dworze Piłata, który pragnął uciec od odpowiedzialności za swoją decyzję – za wydanie Jezusa na śmierć. Czy Tobie łatwo jest odejść od obowiązku przyjęcia na siebie skutków Twoich czynów? Co wyraża Twoje zachowanie? Postaraj się, szczególnie dziś, nie postępować jak faryzeusze oddający cześć tylko mową. Niech Twoje słowa idą w parze z uczynkami.