J 6, 41-51

Każdy z nas wezwany jest do przeżycia podróży z Chrystusem jako Jego przyjaciel. Mamy zatem przychodzić do Niego i pytać się Go, jak radzić sobie z kłopotami. Chrystus jest dla nas chrześcijan: drogą, prawdą i życiem, ale też i pokarmem dającym życie, nie tylko to doczesne, ale przede wszystkim to wieczne. Czy chcesz osiągnąć cel, jakim jest dom naszego Ojca to już kwestia Twojej wolnej woli i zależy to „tylko” od Ciebie samego…