J 2, 1-11

W dzisiejszej Ewangelii możemy przeczytać o pierwszym znaku, jakiego dokonał Jezus. Goście weselni zachwycali się dobrym winem, które pili dzięki Jezusowi, a my zachwyćmy się dzisiaj Maryją, którą nie tylko bezgranicznie ufa swojemu Synowi, ale swoją postawą wzywa do takiej samej wiary każdego z nas. Słowa: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” pokazują idealnie, co było dla Maryi najważniejsze. W każdym momencie swojego życia wskazywała na Jezusa jako Tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, a najlepszy prezent, jaki możemy sprawić naszej Mamie, to odpowiedzieć na jej wezwanie i uczynić wszystko, cokolwiek powie nam nasz Zbawiciel.