W dniach 29.06-05.07.2018 roku przeżywaliśmy Oazę Ewangelizacji w Kęszycy Leśnej organizowaną przez Domowy Kościół Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Miejscem rekolekcji był ośrodek Lubuski Nazaret – idealne miejsce do przeżywania danego nam czasu z Panem Bogiem, ze względu na doskonałe położenie w lesie i świetne warunki bytowe.

Pan Jezus nieustannie wzywa nas do nawrócenia, do tego, abyśmy narodzili się na nowo w Duchu Świętym, i od przypomnienia tej ewangelicznej prawdy zaczęły się nasze rekolekcje. Głęboko przeżywaliśmy każdy dzień: Msze Święte, adoracje Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa – szczególnie nabożeństwo wody żywej, nabożeństwo pokutne i nabożeństwo wyrzeczenia się bożków, które nas zniewalają.

Bardzo ubogaciły naszą wiarę spotkania w grupach dzielenia, świadectwa uczestników oraz rozmowy z każdym z nich, prowadzone z wielką wiarą, pokorą i delikatnością przez naszą Parę Moderatorską – Ewę i Bogdana. Ujęła nas ich szczerość i otwartość w dzieleniu się tym, jak Pan Jezus działa w ich życiu i jak żyją nim i jego nauką na co dzień. Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za to, że do prowadzenia tych rekolekcji powołał młodego, pełnego wiary i entuzjazmu kapłana – księdza Tomasza, głoszącego nam nauki rekolekcyjne z wielką wiarą i pod natchnieniem Ducha Świętego. Narzędziami w rękach Pana, pomagającymi nam w przeżywaniu tego świętego czasu byli także kleryk Grzegorz, Martyna, Joasia i Kamila czuwające nad oprawą muzyczną oraz diakonia wychowawcza – Monika, Kamila i Mateusz sprawujący opiekę nad dziećmi uczestników.

Ufamy, że Pan Bóg da nam łaskę trwania w dobrych postanowieniach – w staniu się nowym człowiekiem narodzonym z Ducha Świętego.

Chwała Panu!

Bożena i Jan z Łodzi