Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144

Warning: Undefined array key "message" in /home/klient.dhosting.pl/marurb/lubuskadde.pl/public_html/wp-content/plugins/safe-redirect-manager/inc/classes/class-srm-redirect.php on line 144
Świadectwo – OE dla Rodzin (1) | Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji

Czas rekolekcji – czas zatrzymania i wejścia w przestrzeń, gdzie najważniejszy jest Bóg. Modlitwa poranna, wieczorna, nabożeństwa, adoracja i w centrum każdego dnia Eucharystia.

Rekolekcje ewangelizacyjne – czas uświadamiania sobie, w jakim miejscu mojego życia (naszego małżeństwa) jest Pan Bóg. Uświadamianie sobie własnych słabości, niedoskonałości i grzechu, który oddala od Tego, który jest Miłością.

I powracająca prawda, która się nie zmienia „Bóg mnie kocha”, „Jestem ukochanym dziecka Boga” – mimo wszystko.

Rodzi się plan działania po rekolekcjach: szukać Boga, stawać codziennie w prawdzie przed Nim, jeśli zgrzeszę (zgrzeszymy) zanurzać się w Bożym miłosierdziu, walczyć o miłość Boga, Jego obecność w sercu każdego dnia.

Być wiernym i wciąż do Niego wracać.

Joanna i Paweł