J 6, 1-15

W dzisiejszej Ewangelii Jezus dokonał cudu. Rozmnożył pięć chlebów i dwie ryby, by nakarmić pięć tysięcy osób. Po zmówionej modlitwie każdy nasycił się posiłkiem, a uczniowie i tak zebrali 12 koszów ułomków chleba. Co zrobili ludzie po cudzie rozmnożenia? Poznali, kim jest i chcieli obwołać królem, dlatego Jezus wrócił w odosobnienie. Zastanów się dzisiaj, czy potrafisz odczytywać działanie Chrystusa w swoim życiu. Czy to, co się dzieje, przypisujesz Jemu? Potrafisz dostrzec Jego wielkie cuda i znaki, jakie Ci daje?