Mk 6, 30-34

Scena z dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna się od dzielenia doświadczeniami duchowymi. Jezus dobrze zna trud pracy misyjnej, związanej ze zmęczeniem i nierzadko odrzuceniem. Dlatego też Nauczyciel chce, by Jego uczniowie odetchnęli na pustynnym miejscu. Odpoczywają blisko swojego Mistrza. Niedługo jednak cieszyli się wytchnieniem. Zanim mogli pozwolić sobie na to, dotarł do nich wielki tłum ze wszystkich miast. Dlaczego dziś znów przychodzisz do Jezusa? Czego od Niego teraz oczekujesz? Jakiego pouczenia pragniesz?